Global Employment Solutions

Global Employment Solutions to ponad 10 lat doświadczenia w obsłudze polskich firm, które delegują pracowników za granicę.

Oferujemy outsourcing prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadr, BHP, formularzy A1 i list płac dla firm, które wysyłają za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. W naszej pracy stosujemy nowoczesne, autorskie procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższym, światowym poziomie.

Naszym Klientom zapewniamy spokój, komfort i bezpieczeństwo prawne. Pozwalamy Im skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością wszystkich operacji realizowanych dla naszych Klientów sprawuje renomowana kancelaria Brighton&Wood.

Jednocześnie, pomagamy oszczędzić cenny czas. Nasz zespół zajmuje się od wielu lat wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem. Nie zadając zbędnych pytań, rutynowo dokonujemy operacji księgowych, kadrowych i płacowych.  

Oto usługi, które dopasowujemy do potrzeb każdego klienta:

Administracja kadrowo-płacowa

Dla naszych klientów kalkulujemy wynagrodzenia, rozliczamy podatki, prowadzimy sprawy pracownicze, szkolimy i realizujemy całokształt usług związanych z bhp – zachowując poufność danych i bezpieczny obieg informacji. Jesteśmy w stanie w pełni zastąpić lub wesprzeć wewnętrzny zespół płacowo-kadrowy firmy delegującej pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, świadcząc takie usługi jak:

 • Administrowanie wynagrodzeniami personelu (Payroll Outsourcing) – w tym: miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń, przygotowywanie płatności wynagrodzeń, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu pracodawcy lub zleceniodawcy, przygotowywanie rejestru /ewidencji płac, przygotowanie i przekazanie klientowi pasków wynagrodzeń itp.
 • Administrowanie procesami w zakresie płac – w tym wyliczanie list płac,
 • Sporządzanie deklaracji dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (miesięczne DRA, RCX, RSA, RZA i roczne dla pracodawcy - ZUS IWA)
 • Zgłaszanie i wykreślanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Rozliczenia PIT – PIT 4R, PIT 11, PIT 40 i inne
 • Administrowanie aktami personalnymi pracowników – w tym kontrola ważności badań lekarskich, przeprowadzanie kursów BHP itp.
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki kalkulacji płac i administracji kadrowej uwzględnieniem specyfiki działalności transgranicznej
 • Weryfikacja istniejącej księgowości płac, dokumentacji pracowniczej, audyty.

formularze A1

Dla naszych klientów zajmujemy się całokształtem działań związanych z poświadczaniem formularzy A1 dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę:

 • Występowanie o poświadczenie formularzy A1,
 • Spory z ZUS
 • Postępowania kontrolne
 • Specjalistyczne szkolenia wewnętrzne z zakresu poświadczania formularzy A1
 • W postępowaniach kontrolnych, wyjaśniających reprezentujemy naszych klientów.

Nadzór merytoryczny

Nadzór merytoryczny nad prawidłowością wszystkich operacji realizowanych dla naszych Klientów sprawuje wiodąca na rynku delegowania pracowników kancelaria Brighton&Wood:

 • w zakresie płac, kadr i formularzy A1 oraz w zakresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: Beata Pawłowska
 • w zakresie księgowości i podatków: Aldona Pawłowska